top of page

Darujte voucher na nezapomenutelný zážitek


Dárkový voucher můžete objednat přes email info@vankaravan.cz nebo přes webovou stránku https://www.vankaravan.cz/shop


1. Poukaz je potvrzením opravňujícím jejího držitele, aby postupem dále upraveným získal příslušnou Službu (plnění), když cena za poskytované Služby bude snížena o částku odpovídající hodnotě Poukazu.


2. Hodnota dárkového poukazu je určena klientem v jakékoliv částce, kterou si klient sám určí.


3. Poukaz nelze směnit za hotovost a lze ho čerpat pouze jednorázově.


4. Poukaz nelze kombinovat s dalšími slevami, pokud není dohodnuto jinak.


5. Poukaz bude zaslán v elektronické podobě.


6. Z Poukazu nelze pořizovat žádné kopie a při rezervaci je nutné předložit kód uvedený na poukazu. Zákazník je povinen jedinečný kód chránit před ztrátou, krádeží, zničením či poškozením, jakož i chránit poukaz a jeho kód před zneužitím třemi osobami (jeho použitím přestává poukaz platit). Za ztracené či zcizené Vankaravan neodpovídá.


7. Platnost poukazu je 12 měsíců od data vystavení a lze jej před vypršením platnosti prodloužit max. o 3 měsíců, v takovém případě nám napište na email info@vankaravan.cz


8. Platba poukazu probíhá bankovním převodem na bankovní účet. Poukaz nabývá platnosti připsáním platby na účet a je zaslán objednavateli v elektronické podobě.


9. Vlastník poukazu ho uplatní tak, že si rezervuje půjčení karavanu nebo obytného vozu s/bez doplňkového vybavení na www.vankaravan.cz a do poznámky v rezervačním systému vyplní kód poukazu.


10. Pokud je poukaz v určité peněžní hodnotě, tak je povinen objednavatel uhradit služby objednané nad rámec hodnoty poukazu. V případě, že je hodnota služby nižší nebo rovna hodnotě poukazu, tak se tímto bere za vyčerpaný.


11. Zákazník bere na vědomí, že rezervace se řídí obchodními podmínkami uvedené na stránkách provozovatele a zůstávají neměnné.


12. Poukazy jsou přenosné a nejsou vydávány na jméno, pokud není dohodnuto jinak.

23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page