top of page

Dárkové poukazy


Podmínky dárkového poukazu:


1. Poukaz je potvrzením opravňujícím jejího držitele, aby postupem dále upraveným získal příslušnou Službu (plnění), když cena za poskytované Služby bude snížena o částku odpovídající hodnotě Poukazu.

2. Hodnota dárkového poukazu je určena klientem a jeho minimální hodnota je 1000 Kč.

3. Poukaz nelze směnit za hotovost a lze ho čerpat pouze jednorázově.

4. Poukaz nelze kombinovat s dalšími slevami, pokud není dohodnuto jinak.

5. Poukaz může být zaslán poštou nebo v elektronické podobě.

6. Z Poukaz nelze pořizovat žádné kopie a při rezervaci je nutné předložit kód uvedený na poukazu. Zákazník je povinen jedinečný kód chránit před ztrátou, krádeží, zničením či poškozením, jakož i chránit poukaz a jeho kód před zneužitím třemi osobami (jeho použitím přestává poukaz platit). Za ztracené či zcizené top-karavany neodpovídá.

7. Platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení a lze jej před vypršením platnosti prodloužit max. o 6 měsíců, v takovém případě nám napište na email info@top-karavany.cz

8. Platba poukazu probíhá bankovním převodem na bankovní účet. Poukaz nabývá platnosti připsáním platby na účet a je zaslán objednavateli v listinné nebo elektronické podobě.

9. Vlastník poukazu ho uplatní tak, že si rezervuje půjčení karavanu a doplňkového vybavení na www.top-karavany.cz a do poznámky v rezervačním systému vyplní kód poukazu.

10. Pokud je poukaz v určité peněžní hodnotě, tak je povinen objednavatel uhradit služby objednané nad rámec hodnoty poukazu. V případě, že je hodnota služby nižší nebo rovna hodnotě poukazu, tak se tímto bere za vyčerpaný.

11. Zákazník bere na vědomí, že rezervace se řídí obchodními podmínkami uvedené na stránkách provozovatele a zůstávají neměnné.

12. Poukazy jsou přenosné a nejsou vydávány na jméno, pokud není dohodnuto jinak.


129 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page